WALNE 2019 w Stadninie Koni „SIWA” Salino

POWIADOMIENIE CZŁONKÓW KLUBU JEŹDZIECKIEGO „POLONEZ” w DAMNICY o TERMINIE i MIEJSCU WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO ZA 2018R,

które odbędzie się w dniu 09-11-2019r w Stadninie Koni „SIWA” Salino 20 gmina Gniewino

 

 

PORZĄDEK WALNEGO SPRAWOZDAWCZEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KLUBU JEŹDZIECKIEGO „POLONEZ” DAMNICA

w dniu 09-11-2019r w Stadninie Koni „SIWA” Salino 20 gmina Gniewino

 

ROZPOCZĘCIE ZGROMADZENIA

 

- pierwszy termin rozpoczęcia zgromadzenia 18.00

- drugi termin rozpoczęcia zgromadzenia 18.15

 

1. Otwarcie zebrania i powitanie zgromadzonych

2. Powołanie przewodniczącego i protokólanta zebrania

3. Przedstawienie porządku zebrania i jego przyjęcie przez zgromadzonych

4. Sprawozdanie Zarządu „KJ- POLONEZ” z działalności za 2018 r oraz bieżącej za 2019 r

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

6. Podjecie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań

7. Podjęcie uchwały udzielenia absolutorium Zarządowi KJ „POLONEZ”

8. Przyjęcie nowych członków klubu, oraz członków honorowych

9. Uchwalenie stawek i opłat członkowskich na 2020 r

10.Plany organizacyjne i sportowe/ kalendarz startów/plany treningowe/ cele sportowe i rozwojowe zawodników i klubu/na 2020 r

11. Rejestracje i licencje zawodników i koni – nowy system

12. Dotacje – sposób ich realizacji

13. Dopłaty do odzieży, sprzętu, szkoleń i innych projektów .

14. Wolne wnioski – Dyskusja –

15. Zakończenie

c) 2018-2024 Klub Jeździecki Polonez Damnica
Facebook klubu
Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 61 951
Wczoraj: 54
Dzisiaj: 5
Online: 1
Licznik odwiedzin: 61 951/54/5/1